PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring vedrørende Postersprints.no godkjent av DUVI Group AB 2018-05-15

Personopplysninger

DUVI GROUP AB/Postersprints verdsetter din integritet og rett til beskyttelse av personopplysninger i høyeste grad. Vår hensikt er å følge gjeldende personvernlovgivning til enhver tid. Denne personvernerklæringen tar sikte på å opplyse deg om hvilke typer personlige data vi håndterer og hvordan de kan komme til å bli brukt. Når du registrerer en konto, legger inn en bestilling, eller på annen måte gir oss data, blir du bedt om å godta denne personvernerklæringen og samtykke i behandlingen av dine personlige data i samsvar med den.

Behandlingsansvarlig

DUVI GROUP AB/Postersprints råder over personopplysninger, og er i så henseende den øverste ansvarlige for all behandling av personlige dataene dine.

Hvilke personlige data behandler vi?

DUVI Group AB behandler personlig informasjon som du aktivt gir oss på Postersprints.no, hvorav noen samles inn gjennom bruk av tekniske hjelpemidler som f.eks. informasjonskapsler, og som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene våre overfor deg som kunde.

Personlige data som kan komme til å bli behandlet av oss inkluderer: fødselsnummer, kjønn, navn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, ordrehistorikk, betalingshistorikk, brukshistorikk, samt konto- og kredittkortnummer.

Bruk av personopplysninger

I tillegg til behandlingen som er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser vil vi, dersom du samtykker i dette i forbindelse med åpenhet om personopplysninger, bruke dine personlige data til statistiske formål, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og til identifikasjonsformål. Personlige data kan også brukes til markedsføring og informasjon via tekstmeldinger og telefonsamtaler. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandlingen av dine personlige opplysninger ved å kontakte kundeservice.

Videre kan personlige data som du har oppgitt og som er samlet inn, bli brukt til å forbedre Postersprints.no samt forbedre betalingsløsninger og andre rutiner, noe som kan kreve overføring av de personlige opplysningene dine, blant annet fødselsnummeret ditt, til andre bedrifter og tredjepartsleverandører. Vi kan også bruke fødselsnummeret ditt når vi innhenter kredittrapporter på vegne av kreditorer og betalingsleverandører.

Personopplysningene dine kan, med utøvet forsiktighet og sikkerhetstiltak, kombineres med data i andre registre, både innenfor og utenfor EU. De personlige dataene dine kan også overføres til, og behandles av, partnere for de ovennevnte formål, men alltid i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer. I tillegg kan personopplysningene dine deles, og benyttes i samarbeid, med myndigheter, våre underleverandører og leverandører av transport-, kredittvurderings- og betalingstjenester.

Ved å godta denne personvernerklæringen i forbindelse med registrering før et kjøp eller at du av annen grunn gir personlig informasjon til oss, samtykker du også i overføring av personopplysningene dine til land utenfor EU når vi anser det nødvendig.

I tilfelle DUVI GROUP AB/Postersprints overtas av en annen eier eller fusjoneres med en annen bedrift eller organisasjon, kan vi dele de personlige opplysningene dine med våre rådgivere, en potensiell kjøper og dennes rådgiver, samt enhver ny eier av DUVI GROUP AB/Postersprints.

Markedsføringstjenester

Vi bruker blant annet Google Advertising Services. Her kan du lese mer om hvordan Google samler inn, deler og behandler personlig informasjon. Her kan du lese mer om hvordan Google samler inn, deler og behandler personlig informasjon.

Beskyttelse og sikkerhetstiltak

DUVI GROUP AB/Postersprintss behandling av personopplysningene dine gjøres ved hjelp av et sikkert system som oppfyller alle tekniske grunnkrav. Integrert databeskyttelse er tilstedeværende i hele livssyklusen (så.k. privacy by design) fra innsamling til behandling og lagring. Når det er mulig, bruker vi pseudonymisering og kryptering ved håndtering av sensitive personopplysninger. Kontroller foretas regelmessig og trygt. Vi foretar grundig legitimasjonskontroll og en intern rollefordeling basert på prinsippet om kunnskap-ved-behov. Systemet vårt genererer logger som muliggjør sporing, og vi utfører regelmessig sårbarhetsanalyser. I tillegg innebærer sikkerhetsarbeidet vårt også andre handlinger, for eksempel systembehandling, overvåkning og bruk av brannmur- og antimalware-funksjoner.

Hvor lenge lagres dataene dine?

Hvis du har oppgitt personlig informasjon når du har registrert en konto for et kjøp hos DUVI GROUP AB/Postersprints, og i samsvar med behandling av personlige opplysninger, lagrer vi disse inntil du avslutter abonnementet. Slike personlige opplysninger som vi samler inn individuelt eller som du har sendt til oss uten å registrere en konto, lagrer vi så lenge som vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning eller så lenge informasjonen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, for eksempel levering eller garanti.
Vi lagrer ikke personlige data utover hva gjeldende lover og forskrifter tillater, for tiden Personvernsforordningen («General Data Protection Regulation», Forordning (EU) 2016/679 av det Europeiske Parlamentet og Rådet), i det følgende forkortet som «GDPR».

Dine rettigheter

GDPR gir deg følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av de personlige opplysningene dine: (1) Retten til å forstå hvilke av personopplysningene dine vi behandler, av hvilken grunn og for hvilke formål; (2) Retten til å korrigere de personlige opplysningene dine; (3) Under visse omstendigheter, retten til å få slettet de personlige dataene dine; (4) Retten, i noen tilfeller, til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses; (5) Retten til dataportabilitet vedrørende visse personopplysninger; (6) Under visse omstendigheter har du rett til fullstendig å nekte behandling av de personlige opplysningene dine; samt (7) retten til når som helst, hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykket ditt, å tilbakekalle samtykket helt eller delvis, og dermed uten forsinkelse å slette slike personlige data som vi samlet og behandlet basert på samtykket. Hvis du har spørsmål angående behandlingen av de personlige opplysningene dine, rettighetene dine eller du ønsker å trekke samtykket ditt, så kontakt oss direkte.

Eksterne lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder og steder på Internett som ikke kontrolleres av DUVI GROUP AB/Postersprints. Vi aksepterer ikke noe ansvar for innholdet på slike nettsider eller hvordan andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner handler. Pass på at du alltid sjekker vilkårene som gjelder for bruk av nettsider du besøker og tjenester du bruker på Internett.

Endringer

Vi, DUVI GROUP AB/Postersprints, forbeholder oss retten til å foreta endringer og tillegg til denne personvernerklæringen når som helst for å tilpasse oss samfunnsutvikling, tekniske fremskritt, ny lovgivning eller for å håndtere forstyrrelser og misbruk eller i møte med uventet atferd og bruk av tjenestene våre. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på nettstedet vårt.

Annet

Retningslinjene våre om såkalte informasjonskapsler finnes her.

Du finner generelle vilkår og betingelser her.

Publisert 2018-05-15.